Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  
obectp@gmail.com

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti: Obec Tichý Potok má jeden okrsok a volebná miestnosť je:
 Kultúrny dom s.č. 139