2020

VÝROĆNÁ SPRÁVA 2020 Tichý Potok


Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

- Navrh Prijmy/Vydaje obce 2020-2022 (pdf)
   Projection of Village income/expenses 2020-2022 (pdf)

navrh_rozpocet_2020_2022b.pdf

2019

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
                Final Accounting for 2019     

zaverecny_ucet_2019.pdf

- Navr Prijmy/Vydaje obce 2019-2021 (pdf)
                    Projection of Village income/expenses 2019-2021 (pdf)

navrh_2019-2021.pdf

2018

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2018 (pdf)
                Final Accounting for 2018


- Navrh Prijmy obce 2018-2020 (pdf)
                    Projection of Village income 2018-2020 (pdf)

navrh_prijmy_2018_2020.pdf

- Navrh Vydaje obce 2018-2020 (pdf)
                    Projection of Village expenses 2018-2020 (pdf)

navrh_vydavky_2018_2020.pdf

2017

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2017 (pdf)
                Final Accounting for 2017


- Navrh Prijmy obce 2017 (pdf)
                    Projection of Village income 2017 (pdf)


- Navrh Vydaje obce 2017 (pdf)
                    Projection of Village expenses 2017 (pdf)


2016

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2016 (pdf)
                Final Accounting for 2016

zaverecny_ucet_obce_2016.pdf

- Vyrocna sprava obce Tichy Potok za rok 2016 (pdf)
                 Annual report for 2016

vyrocna_sprava_tp_2016.pdf

2015

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2015 (pdf)
                Final Accounting for 2015

zaverecny_2015.pdf

- Prijmy obce 2015 (pdf)
                   Village income 2015 (pdf)


- Vydaje obce 2015 (pdf)
                    Village expenses 2015 (pdf)

rozpo__et_v_2q15.pdf