- Farská oficialná stránka

- Program bohoslužieb 

Fotoalbum farnosti Tichý Potok (2002)

- Schematizmus

Chrám:
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (14. stor.)

Adresa:
Gréckokatolícka cirkev
farnosť Tichý Potok
Tichý Potok 72
082 74


Tel.:
051/459 16 42

E-mail:
tichy.potok@grkatpo.sk


Počet obyvateľov:
348

Počet gréckokatolíkov:
264

Vzdialenosť od katedrály:
44 km

Jurisdikčné územie:
Brezovica 44, Brezovička 3, Vysoká 1, Nižný Slavkov 6

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:
318

Farár:
ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK, st.

Narodený:
1959 Prešov

Ordinovaný:
14. jún 1987 Prešov


ThLic PaedDr Leontn LIZK
Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - KUL v Lubline (1999)
PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2006)

Pôsobiská:
1987  - 1990 správca excurrendo Tichý Potok
1987  - 2005 správca farnosti Kyjov
1992  - 1993 správca excurrendo Kurov
1994  - 1995 správca excurrendo Šarišské Jastrabie
1995  - 1997 správca excurrendo Tichý Potok
1999  - 2000 správca excurrendo Vislanka
2005  - 2012 farár Okružná
2012  - ? farár Tichý Potok

_____________________________________________

Odpust 2018 (pdf) 

  (Web stranka)_____________________________________________