NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2024


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
NA 1. POLROK 2023


Tichý Potok - základné demografické údaje podľa sčítania obyvateľov k 31. 12. 202124.05.2022

Mapa Tichý Potok - lokalné nazvy


13.01.2022 

Daňovník a platca miestnych poplatkov v obci Tichý Potok


PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TICHÝ POTOK NA OBDOBIE 2017 - 2023