Bratislava - Prezentácia definitívnych výsledkov volieb 2022 je zverejnená na stránke www.volbysr.sk


Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

  • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samospávneho kraja
  • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského kraja podľa volebných obvodov


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tichý Potok


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku


U r č e n i e - volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 29. októbra 2022


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÝCH 29. októbra 2022

Podávanie kandidátnych listín

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bude zvolené
  - obecné zastupiteľstvo
  - starosta obce

Kandidátna listina na poslanca obecného zastupiteľstva a kandidátna listina na
starostu obce sa podávajú samostatne (vzory tlačív publikované na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2022 - INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Tichý Potok


Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí


Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený


Informácia o spôsobe hlasovania


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h