VOĽBY 2023

Zapisnica Volby NR 2023 Tichý PotokŽiadostí o voľbu poštou v obci Tichý Potok

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obectp@gmail.com

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obectp@gmail.com


Utvorenie volebných okrskov  v obci Tichý Potok

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie volieb do NR SR dňa 30.09.2023: V zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem v obci Tichý Potok pre konanie volieb do NR SR 2023 : Volebný okrsok č. 1 a volebnú miestnosť: Kultúrny dom, Tichý Potok č.139


09.06.2023

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

"Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023"  (Boris Kollár v. r.)

Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk/?nr23-vzory1