Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tichý Potok, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


Zmluva Envirofondu 11.2021


Zmluva o termínovanom úvere č. 74/002/21


Zmluva o grantovom účte 08.2021


Zmluva PSK - kroje


Zmluva o Reklame - VLM SR, š.p.


Kúpna zmluva Mgr. Jozef Duda č.106


Memorandum o Partnerstve a Spolupráci


Zmluva DHZ SR

zmluva_dhz_sr_10_05_2021.pdf

Dodatok č.6 k zmluve o združení

dodatok_c_6_k_zmluve.pdf

Zmluva - Testovanie máj 2021

zmluva_o_spolupraci_05_2021 (1).pdf

Zmluva o poskytovaníi služieb ZHT 2019

zmluva_poskytovani_sluzieb_zht_2019.pdf

Dohoda o ukončeni zmluvy 22/2015

dohoda_ukonceni_zmluvy_22_2015.pdf

Zmluva - Testovanie apríl 2021

zmluva_covid_9.pdf


KÚPNA ZMLUVA (uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ)

kupna_zmluva_rudo_2021.pdf

Zmluva - Testovanie marec 2021

zmluvy_marec_2021.pdf

Zmluva - Testovanie 28.02.2021

zmluva_28.02.2021.pdf

Zmluva - Testovanie 20.02.2021

zmluva_testovanie_20.02.2021ok.pdf

Zmluva - Testovanie 23.01.2021

zmluva_testovanie_23_01_2021b.pdf

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 1 / 2020

Dodatok_o dielo_Alkon_SV.pdf

Zmluva o výpožičke  so ŠU SR 2020

zmluva_o_vypozicke_SU_SR.pdf

Zmluva 2019

zmluva_2019.pdf

Zmluva 91/2018 - Zámená zmluva

zmluva_91_2018.pdf

Zmluva 05.12.2016

zmluva_irena_cokova_zverejnena.pdf

Zmluva 2016/0638

zmluva_odpad_2016.0638.pdf

Zmluva 12.10.2016

brilla_88_zverejnena.pdf

Zmluva 08.08.2016

08.08.2016.pdf

Zmluva 10.05.2016

10.05.2016.pdf

Cintorín / čiastka

D A R O V A C I A Z M L U V A
Uzavretá dňa 12.09.2014 v Tichom Potoku

darovacia_zmluva_a.pdf

D A R O V A C I A Z M L U V A
Uzavretá dňa 21.10.2015 v Tichom Potoku

darovacia_zmluva_b.pdf

Z M L U V A - ÚZEMNÝ PLÁN - TICHÝ POTOK

urbeko.pdf