Opustili nás - smútočné oznámenia

(J. Lajčiak) „V posledný deň“ má svoj presný význam: je to deň, v ktorom sa končí stvorenie človeka a nastáva Ježišova smrť; deň, v ktorý sa slávi posledný triumf Syna nad smrťou, keď každý bude môcť prijať Ducha, ktorý bude daný ľudstvu: deň Veľkej noci, zmŕtvychvstania. Potom Ježiš splní svoje poslanie zmŕtvychvstaním a dá definitívny život, ktorý sa začína už v súčasnom živote prostredníctvom viery a jeho naplnenia pri zmŕtvychvstaní na konci vekov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad.


Dátum narodenia: 12.07.1925      Dátum úmrtia: 30.10.2023

Miesto pohrebu: Tichý Potok, cirkev        Termín pohrebu: 02.11.2023


Dátum narodenia: 27.07.1932       Dátum úmrtia: 05.10.2023

Miesto pohrebu: Tichý Potok, cirkev        Termín pohrebu: 07.10.2023


Dátum narodenia: 21.02.1932       Dátum úmrtia: 10.04.2023

Miesto pohrebu: Tichý Potok, cirkev        Termín pohrebu: 13.04.2023 o 10:00


Dátum narodenia: 17.10.1958       Dátum úmrtia: 12.03.2023

Miesto pohrebu: Tichý Potok, cirkev        Termín pohrebu: 15.03.2023 o 11:00


Miesto narodenia: Poloma       Dátum narodenia: 25.03.1931       Dátum úmrtia: 07.03.2023

Miesto pohrebu: Lipany, Dom smútku       Termín pohrebu: 11.03.2023 o 13:00