03.06.2023

01.03.2023


Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku


 
 Predseda:                                  

 
 Mgr. Michal Kulpa, st.                           

 
 Tichý Potok č. 140                    

 
 Podpredseda:

 
 Jozef Filičko

 
 Tichý Potok č. 130


 Tajomník:

 
 Anna Kulpová

 
 Tichý Potok č. 140

 
 Preventívar:

 
 Juraj Špak

 
 Tichý Potok č. 43

 
 Pokladník:

 
 Peter Lesný

 
 Tichý Potok č. 135

 
 Referent pre  mládež:

 
 Marcela Iľaščíková

 
 Tichý Potok č. 20

 
 Strojník:


  Mgr. Michal Kulpa

 Tichý Potok č. 140

  Člen výboru:


  Dávid Čarák


 Tichý Potok č. 73

  Člen výboru:


 Ján Blažovský, ml.

 Tichý Potok č.110


 Revízor:

 
 Patrik Štok

 
 Tichý Potok č. 67

  

  Preventivár požiarnej ochrany v obci Tichý Potok
 
Technik požiarnej ochrany

 
  Radoslav Dzugas

  Jarovnice č. 246