Názov CD:

      A v Šteľbachu pri skaľi


Poradie piesní:

1. A v Šteľbachu pri skaľi
2. Surovy trisky, čornyj dym
3. Vyrubaľi Šteľbašaňi koryto
4. Nepidu ja za kovaľa
5. Prišli mi rusaľa
6. Ked sobi šteľbasky chlopci zaśpivajut
7. Vyleťili lastovičky
8. Ej śpivanočky moji
9. Dupnij sobi, dupnij
10. A pr´adu ja pr´adu
11. Ked ja pidu domu s kuďiľu
12. Oj lene mij lene
13. Pokośu, pokośu travičku zelenu
14. Pasvo ďivča, pasvo pavy
15. Dali ste mňa mamko
16. Za jaročkom kapusta
17. Hrabava, hrabava
18. Kosiva by śa mi tota poľanočka
19. Pred Hromjaka na dvore
20. Hojaja ďunďa
21. Hojže, hojže skirňi moji
22. Chodžu hori dolov