Chrám v Tichom Potoku:  Zosnutia Presvätej Bohorodičky (14. stor.)

Adresa:
  Gréckokatolícka cirkev
  farnosť Tichý Potok
  Tichý Potok 72
  082 74

Tel.:  051/459 16 42

email:  tichy.potok@grkatpo.sk

Počet obyvateľov:  348

Počet gréckokatolíkov:  264

Vzdialenosť od katedrály:  44 km

Jurisdikčné územie:  Brezovica 44, Brezovička 3, Vysoká 1, Nižný Slavkov 6

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:  318


 
 
 

Farár:  ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK, st. 

Narodený:  1959 Prešov

Ordinovaný:  14. jún 1987 Prešov

Vyššie a iné štúdiá:  
  ThLic. - KUL v Lubline (1999)
  PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2006)

Pôsobiská:

1987 -1990správca excurrendo Tichý Potok
1987 -2005správca farnosti Kyjov
1992 -1993správca excurrendo Kurov
1994 -1995správca excurrendo Šarišské Jastrabie
1995 -1997správca excurrendo Tichý Potok
1999 -2000správca excurrendo Vislanka
2005 -2012farár Okružná
2012 -   ?farár Tichý Potok

Odpust 2018

  Web stranka