Oznámenie o realizácii projektu z Výzvy predsedu PSK 2023