Zber Separovaného Odpadu 202318.01.2022

Kalendár na separovaný zber 2022


Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom,

že dňa štvrtok 24.06.2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja.  Výkup sa uskutoční: od 15:10 do 15:40 hod. pred OBECNÝM úradom


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2021
INFORMÁCIA K TRIEDENIU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU


 

Informácia k čestnému vyhláseniu o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností


Certifikát za rok 2020