23. marec 2024 / 6. apríl 2024 

·         Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,

·         Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                       obectp@gmail.com 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti:

Obec Tichý Potok má jeden okrsok a volebná miestnosť je Kultúrny dom s.č.139

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR: TU 

Informácia pre voliča: TU  

Prehľad dôležitých lehôt, odkaz na stránku:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot